Een snelle oplossing voor ongedierte

2 min gelezen

ongediertebestrijding is voor veel mensen een kwestie van het snel oplossen. Niemand wilt namelijk te lang moeten leven met ongedierte, aangezien het geen fijne woonsituatie is om in te willen leven. Vooral bij rattenbestrijding is het ook een kwestie van hygiëne dat het probleem snel wordt opgelost. Ratten zorgen vaak voor ongemak en zijn niet altijd even makkelijk te bestrijden, omdat ze zich snel vermenigvuldigen en omdat ze lastig te vangen zijn. 

Wat zijn de signalen van de aanwezigheid van ratten?

Een rattenplaag komt soms ook voor, zeker in vieze omgevingen zoals studentenhuizen of plekken waar het vuilnis lang op de grond ligt. Ratten kunnen zich gemakkelijk verplaatsen door kleine kieren en leidingen waardoor soms ook te horen is dat er ratten aanwezig zijn. Daarnaast kan de aanwezigheid van ratten opgemerkt worden door het zien van rattenkeutels, een sterke geur en aangebroken vuilniszakken of ander materiaal waar eten in zit. Dit kan zeker een gevaar vormen voor de gezondheid, aangezien ratten ziektes kunnen overbrengen. Het is daarom van belang dat er voorzorgsmaatregelen genomen worden. Hieronder zijn een aantal tips te vinden. 

Tips voor rattenbestrijding 

Het niet lang laten liggen van vuilniszakken op de grond is een belangrijke stap in het weghouden van ratten en het schoonhouden van de plekken waar er gegeten wordt. Ook kan het handig zijn om voedsel in afgesloten materiaal te houden van bijvoorbeeld hard plastic. Ook muizen kunnen hierdoor niet doorheen bijten en blijft het voedsel intact. Zeker in oude woningen met veel spleten en kieren helpt het soms om een kat te nemen waardoor de ratten worden afgeschrikt. Deze spleten en kieren kunnen ook makkelijk dicht worden gemaakt zodat de ratten niet zomaar binnen kunnen komen. Ongediertebestrijding en met name rattenbestrijding is de laatste stap in het voorkomen van ratten in huis.