Gemak van de bouwtechnische keuring

2 min gelezen

Onderschat het belang van een bouwtechnische keuring niet. Deze keuring geeft je duidelijkheid over de staat van het huis dat je graag wilt kopen. Het gaat om grote bedragen als jij je op de huizenmarkt begeeft en je wilt later niet opgescheept zitten met een “bouwval”, waarvan de fundering is verzakt, de zonnepanelen niet volgens de regels zijn aangebracht en dergelijke. Op het eerste oog kan een huis perfect lijken, maar als leek zul je niet alle ongeregeldheden zien, daar is de specialist voor nodig. Deze maakt graag een rapportage na de keuring, waarin je precies kunt lezen welke zaken er binnenkort of op termijn moeten worden aangepakt, vernieuwd, vervangen, gerepareerd. Is het aankoopbedrag reëel of ga je onderhandelen over de prijs als er veel kosten worden voorzien?

Bouwtechnische keuring aan te raden of verplicht?

Naast het feit dat er tijdens een bouwtechnische keuring aandacht is voor de staat van het huis, de fundering, de constructie van een aanbouw, de vochtplekken en meer essentiële onderwerpen, wordt er ook gekeken naar het energieverbruik. Is die erg hoog of is er veel gedaan om het huis goed te isoleren? Dit zal in het rapport dat na de keuring wordt opgesteld worden vermeld, zodat je weet of je straks (als je besluit het pand te kopen) kosten moet gaan maken om je huis energiezuiniger te maken. Dat laatste zorgt voor minder vaste lasten en meer wooncomfort, dus belangrijk om te weten. Bij de aanvraag van een hypotheek kan een bouwtechnische keuring in bepaalde gevallen verplicht gesteld worden. Ook als een huis veel achterstallig onderhoud vertoont is zo’n keuring verplicht. De taxateur zal dit zeker ook adviseren. De kosten van een keuring wegen niet op tegen de problemen die je kunt krijgen als een huis onzichtbare gebreken blijkt te hebben.